Η ΓΙΟΓΚΑ: Σατυανάντα Γιόγκα


Η Satyananda Yoga βασίζεται στις διδασκαλίες του Παραμαχάμσα Σατυανάντα και είναι ένα ολιστικό σύστημα κλασσικής γιόγκα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής για την εναρμόνιση του σώματος, του νου και των συναισθημάτων.

Παράλληλα με την σωματική πρακτική, δίνετε έμφαση στην επίγνωση και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Μας κάνει πιο συνειδήτούς ανθρώπους βοηθώντας μας ν' ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή σωματικής κατάστασης.

Μέσω της διεύρυνσης της επίγνωσης - αμέτοχη παρατήρηση χωρίς κριτική και εμπλοκή - εξισορροπούνται όλες οι πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Συνδυάζει τους κλάδους της Γιόγκα - Χάθα Γιόγκα, Ράτζα Γιόγκα, Νάντα Γιόγκα (Γιόγκα του Ήχου), Κρίγια & Κουνταλίνι Γιόγκα, Γκυάνα Γιόγκα κ.α.

Ο Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι ήταν ένας από τους μεγάλους Δασκάλους της Γιόγκα. Έζησε από το 1923 έως το Δεκέμβριο του 2009. Αφιέρωσε τη ζωή του στις διδασκαλίες και την διάδοση της Γιόγκα. Ήταν μαθητής του Σουάμι Σιβανάντα Σαρασουατι.

Είναι ο Ιδρυτής της Σχολής Γιόγκα του Μπιχάρ στην Ινδία (1963) - Του Ιδρύματος Ερευνών της Γιόγκα και εμπνευστής του Μπιχάρ Γιόγκα Μπαράτι, του πρώτου Πανεπιστημίου της Γιόγκα στην Ινδία, το οποίο Ιδρύθηκε το 1994 από τον διάδοχο του Σουαμι Νιραντζανάντα Σαρασουάτι.