Η ΓΙΟΓΚΑ: Χάθα Γιόγκα


Η Γιόγκα του σωματικού και νοητικού εξαγνισμού


Η Γιόγκα της εξισορρόπησης των φυσικών και νοητικών ενεργειών.

Έχει βαθειά επίδραση σε ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα.

Συμβάλλει στη ρύθμιση και εξισορρόπηση του.

Απελευθερώνει τις εντάσεις, δυναμώνει το σώμα και βελτιώνει την υγεία. Ενεργοποιεί και αφυπνίζει τα ανώτερα κέντρα που είναι υπεύθυνα για την εξέλιξη της ανθρώπινης συνείδησης. Είναι ο κλάδος της Γιόγκα που προετοιμάζει για τους υπόλοιπους κλάδους.

Η Χάθα Γιόγκα σύμφωνα με το κλασσικό κείμενο του Swami Souatmarama, Χάθα Γιόγκα Πραντίπικα, είναι ένα ολοκληρωμένο μονοπάτι της Γιόγκα που μας οδηγεί στην αφύπνιση της ανώτερης μας φύσης.

Σήμερα η Χάθα Γιόγκα έχει γίνει μέρος της παραδοσιακής ιατρικής σε πολλές χώρες. Χρησιμοποιείται σε προγράμματα απεξάρτησης, εφαρμόζεται στην εκπαίδευση, στην φροντίδα των παιδιών, στον εργασιακό χώρο, σε ηλικιωμένους, σε κοινωνικά προγράμματα κ.λ.π.