Η ΓΙΟΓΚΑ: Ράτζα Γιόγκα


Η γιόγκα του διαλογισμού


Το βασιλικό μονοπάτι της Γιόγκα. Ασχολείται με το νου. Είναι η επιστήμη του νου - Της νοητικής πειθαρχίας.

Ασχολείται με την εξερεύνηση του νου και του εσωτερικού μας κόσμου. Αναλύει την ανθρώπινη συμπεριφορά και προσωπικότητα διαμέσου συστηματικών σταδίων καθένα από τα οποία είναι ένα σκαλοπάτι προς την ανάπτυξη της πνευματικής επίγνωσης και αφύπνισης.

Είναι ένα σύστημα πρόσβασης και χρησιμοποίησης του Εσωτερικού μας Δυναμικού , το οποίο βρίσκεται μέσα μας σε λανθάνουσα κατάσταση.

Είναι βασισμένο στις "Γιόγκα Σούτρες" του Rishi Patanjali (400 π.Χ.) - το οκταπλό μονοπάτι της Γιόγκα όπως λέγεται.

Βασίζετε σε οκτώ στάδια μέσω των οποίων το άτομο μπορεί να ανακαλύψει το εσωτερικό λανθάνων δυναμικό του.