Ομιλία στο Satya Yoga Center
Αναγνωρίζω Επανατοποθετούμαι Μεταμορφώνομαι Ζω
Βασιλική Γκίκα

Η αιώνια σχέση των λουλουδιών με το είναι.
Ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας, το μονοπάτι της χαράς, το τραγούδι της αισιοδοξίας, το άρωμα της ανάτασης.
Πως η έλλειψη σθένους οδηγεί στην ασθένεια. Πως οι διαθέσεις και οι νοητικές στάσεις που χρονίζουν
μπορούν να πυροδοτήσουν ασθένειες. Ο ρόλος της παρατήρησης βοηθά ώστε να αναγνωρίσουμε και στη συνέχεια
να επανα-τοποθετηθούμε βιώνοντας μεταμόρφωση του είναι, αλλάζοντας την ποιότητα του ζειν, σε ευζείν.

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18.00
Είσοδος ελεύθερη


Είσοδος στο satya yoga center